Werkgever moet vaker met personeel om tafel – ook over pensioen

Bij indiensttreding van een werknemer moet de werkgever aangeven of deze werknemer gaat deelnemen aan de pensioenregeling van het bedrijf. Dit wordt vastgelegd in de arbeidsovereenkomst van de werknemer. Vervolgens moet de werkgever de werknemer binnen 3 maanden informeren over de inhoud van de pensioenregeling en hem of haar wijzen op de website van de pensioenuitvoerder. Met ingang van 1 januari 2019 zijn de medezeggenschapsrechten van werknemers die bij kleinere ondernemingen werken, Vanuit deze uitgebreide informatieplicht moeten werkgevers hun werknemers onder andere informeren over voorgenomen wijzigingen van de pensioenregeling.