Terugvraagtermijn btw op zonnepanelen beperkt

Heeft u zonnepanelen gekocht? Dan kunt u de btw op de aanschafprijs van de panelen en op de installatiekosten terugvragen bij de Belastingdienst. Tot 1 januari 2019 gold hiervoor geen uiterste termijn. Sindsdien zijn de regels veranderd. De teruggaaf moet aangevraagd worden binnen zes maanden na afloop van het jaar, waarin de panelen zijn gekocht. Panelen vóór 2019 gekocht? Dan kunt u de btw nog tot 1 juli 2019 terugvragen, ongeacht het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.