Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Schenken nog dit jaar

De decembermaand blijkt ieder jaar weer de favoriete maand te zijn om nog eens terug te kijken en de financiële hand over het hart te halen.

Een hulpmiddel bij het schenken:

 • kinderen mogen belastingvrij € 5.363 ontvangen van hun ouders
 • tot 40 jaar is dit (éénmalig) zelfs € 25.731
 • tot 40 jaar is dit (éénmalig) zelfs € 53.602 als dit gebruikt wordt voor een studie
 • tot 40 jaar is dit (éénmalig) zelfs € 100.800 als dit gebruikt wordt voor aanschaf of verbetering van een woning
 • kleinkinderen mogen belastingvrij € 2.147 ontvangen
 • dit laatste bedrag geldt ook voor andere verkrijgers: (groot)ouders, broer/zus, neven/nichten en andere familieleden, zelfs voor vrienden en kennissen
 • als er daarnaast nog méér wordt geschonken is er schenkbelasting verschuldigd:
 • 10% indien aan kinderen wordt geschonken,
 • 18% indien aan kleinkinderen wordt geschonken,
 • 30% als er sprake is van overige verkrijgers,
 • bovenstaande is van toepassing tot € 123.248.

Bijkomende voordelen zijn:

 • Er is later (bij overlijden van de schenker) minder erfbelasting verschuldigd
 • Er is bij een opname in zorginstelling minder “eigen bijdrage” verschuldigd.

Denk eens na over een “persoonlijk plan” om met de warme hand vermogen over te dragen waarmee tegelijk meerdere doelen en wensen worden gerealiseerd.