FiscKwartaaltje februari 2019

Elk kwartaal brengen wij een nieuwsflits uit met allerlei ontwikkelingen op fiscaal, bedrijfseconomisch en administratief gebied.
Onderwerpen in onze nieuwsflits van februari 2019.

Tips voor de ondernemer

 • Brexit: vraag btw-verlegging aan bij import
 • Geen zelfstandigenaftrek bij niet voldoen aan urencriterium
 • Kantineforfait verhoogd en vervallen voorwaarde goedkeuring evenementen
 • Nieuw btw-nummer eenmanszaken
 • Aftrek gemengde kosten gewijzigd
 • Gewijzigde tarieven griffierechten
 • Doe tijdig btw-suppletie

Tips voor de DGA

 • Denk aan zakelijke vergoeding als u borg staat voor uw bv
 • Voorkom 8% belastingrente
 • Aftrek gemengde kosten in de Vpb
 • Loonheffingennummer weer zelf aanvragen

Tips voor werkgevers en werknemers

 • Bijtelling auto 25% niet naar 22%
 • Schade door achteraf toegekende IVA-uitkering claimen bij het UWV!
 • Hogere vrije ruimte voor kleine werkgevers
 • Premie Zvw 2019
 • Impact Wet arbeidsmarkt in balans
 • Medezeggenschap over pensioen nu ook bij kleine 
 • ondernemingen
 • Anoniementarief bij ontbreken buitenlands adres
 • Aanpassing jaarloongrenzen LIV 2019
 • Meer vrijwilligerswerk met WW

Tips voor elke belastingbetaler

 • Alsnog aftrek betaalde lijfrentepremie uitsluitend met bewijs
 • Nieuw meldingsformulier voor verdeling pensioen bij echtscheiding
 • Subsidieregeling monumentenpanden
 • Samenwoners pas op met afkoop partneralimentatie
 • Doe tijdig aangifte bij eenmalig vrijgesteld schenken aan uw kinderen
 • Hogere maximale WOZ-waarde verhuurderheffing 2019
 • Laat WOZ-beschikking controleren