Belastingplan 2019

Tegelijk met de miljoenennota wordt er ieder jaar door het kabinet een belastingplan gepresenteerd.

Een greep daaruit:

 • In 2021 zijn er nog 2 belastingtariefschijven (voor AOW-ers 3).
 • In 2019 praten we nog over 36,65% (1e schijf), 38,1% (2e schijf) en een toptarief van 51,75% (voor AOW-ers nog 4 tarieven).
 • In 2019 kan de hypotheekrenteaftrek (huis) worden gerealiseerd tegen een belastingaftrek van max. 49%.
 • Vanaf 2020 is alles (ook huis) nog aftrekbaar tegen max. 46%; ieder jaar daarna met 3% minder aftrek (tot een tarief van 37,05% is bereikt).
 • Ook ondernemers moeten helaas bovenstaande belastingreducties toepassen op de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek, de MKB-vrijstelling en stakingsaftrek.
 • De heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd
 • Het aanmerkelijk-belang-tarief wordt verhoogd naar 26,25% (2020) en 26,9% (2021).
 • Het eigenwoningforfait wordt in 2019 verlaagd naar 0,65%.
 • Indien geen eigenwoningschuld aan de orde is, komt het belaste eigenwoningforfait weer, gefaseerd, in beeld.
 • Het tarief vennootschapsbelasting gaat vanaf 2019 ieder jaar iets omlaag (van 20% naar 16% in 2021, winsten tot € 200.000).
 • Box 3-belasting: 0,6% belasting op belastbaar vermogen tot € 100.800 en 1,3% belasting op vermogen tussen € 100.801 en € 1.008.000.
 • Btw: lage tarief wordt in 2019 verhoogd met 3% tot 9%.
 • Btw: de kleine-ondernemersregeling gaat in 2020 veranderen in OVOB (Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling van Omzetbelasting). Een omzet van max € 20.000 wordt bepalend voor de OVOB.
 • De bijtelling voor privé-gebruik-auto gaat wederom op de schop: 4% bijtelling voor elektrische auto’s; voor de overige auto’s moet 22% worden bijgeteld.
 • De energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlaagd naar 45% (thans 54,5%).

Neemt u vooral met uw boekhouder contact op voor uw persoonlijke situatie en veranderingen.

Wim Onderdelinden