Meer perspectief

Inmiddels zijn we zover dat er voldoende jaarrekeningen aan onze binnenvaartvloot zijn uitgebracht om conclusies hieraan te verbinden. Vele binnenvaartondernemers hebben hun administratie zodanig op orde dat ze al tussentijds beschikken over voldoende financiële inzichten in hun bedrijf:

 • begrotingen vergelijken met tussentijdse resultaten
 • kwartaal- en/of halfjaaroverzichten
 • inzage in rekening-courant-ontwikkelingen
 • debiteuren- en crediteurenoverzichten


Vanaf februari gaat het dan om het "echie". Vanaf dat moment komen de echte jaarrekeningen van het afgelopen jaar beschikbaar. Een financiële samenvatting van een jaar hard werken en "waar we het allemaal voor gedaan hebben".

Aspecten/conclusies:

 • de jaarrekening 2014 geeft gemiddeld een positief beeld. Positiever dan de jaren ervoor. De opgaande lijn van de afgelopen jaren is doorgezet
 • de gerealiseerde aflossingen aan de bank zijn toegenomen. Velen vallen weer in reguliere aflosschema's
 • de verlaagde gasolieprijs is al meer dan merkbaar in de cijfers van 2014
 • de gemiddeld lagere rente werkt ook door, zeker ook door de gerealiseerde aflossingen
 • de belastbare winst van 2014 kan in veel gevallen worden verrekend met fiscale verliezen die vanaf 2009 zijn opgebouwd (uiteraard voor zover die fiscale verliezen al niet verrekend zijn met 2006 t/m 2008).
 • Door deze verrekeningsmogelijkheden spreken we regelmatig over echt netto winsten 2014 die één op één aan het vermogen kunnen worden toegevoegd
 • door bovenstaande ontwikkelingen zijn de gerealiseerde privé-onttrekkingen weer veel meer in evenwicht met de bedrijfsinkomsten waardoor de bedrijfsvermogens weer kunnen bijtrekken

Zeker, ik kom ook nog tot enkele andere beschouwingen:

 • vanwege contracten/overeenkomsten werkt de lagere gasolieprijs niet voor iedereen één op één door
 • schepen die met name in 2006 t/m 2008 in de vaart gekomen zijn, kunnen niet in één keer opkrabbelen
 • de veel lagere waarde van schepen (t.o.v. de periode t/m 2008) is nog steeds een feit
 • de financierbaarheid m.b.t. lopende en nieuwe gewenste kredieten blijft nog steeds meer dan gevoelig
 • schippers met een swap (renteconstructie) zitten veelal nog aan de verkeerde kant van de streep. Vele procedures, zo is de verwachting, moeten leiden tot de zo gewenste reparatie-voorstellen

Het saldo van beide bovenstaande beschouwingen is (gemiddeld) positief en dat betekent ook dat weer méér regie kan worden genomen door de binnenvaartschipper zelf.

De dichter G.A. Brederoo zei het al. Het kan verkeeren.

Wim Onderdelinden