Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Toekomstige kosten van zorg

Vele ouderen denken na over wat “de toekomst brengen moge”.

De eigen/persoonlijke omstandigheden maar ook de waarnemingen binnen de eigen familie- en vriendenkringen geven regelmatig aanleiding tot zorg.
“Wat betekent dit voor mij, ik kan er ook zomaar mee worden geconfronteerd” is dan ook een veel gehoorde opmerking. Naast die persoonlijke overwegingen, spelen ook de financiële aspecten die hiermee gepaard kunnen gaan.

Hoogte van inkomen én (belastbaar) vermogen zijn (sinds 2015) onderleggers voor berekeningen van de “eigen bedragen” in de zorgkosten (thuiszorg of in het ergste geval opname in een verpleeginrichting). Deze eigen bijdragen (die kunnen oplopen tot boven de € 2.300,-- per maand) zijn beïnvloedbaar door (tijdig) het vermogen terug te brengen. Dit is uiteraard wettelijk toegestaan. 

De inkomens en het vermogen van 2 jaar vóór de eigen-bijdrage-berekening zijn van toepassing (dus van 2016 indien u dit jaar zorg nodig heeft).
Voor kortdurende externe zorg en voor thuiszorg gelden weer andere eigen-bijdrage-normen.
Het bovengenoemde “terugbrengen van vermogen” kan door:

  • opeten
  • schenkingen.

Het is nuttig om met vertrouwensmensen dit soort (intieme) zaken te bespreken. Dit kan een mentale rust geven omdat zaken tijdig zijn besproken en geregeld.

Wim Onderdelinden