Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Lage spaarrente nu wel gecompenseerd door lagere belastingdruk

Sinds belastingplichtigen geen circa 4% rente meer ontvangen op hun spaarrekening (en dat is al heel lang!) zijn de frustraties hoog opgelopen.

Immers, er moet wel 4% fictief rendement in de belastingaangifte worden aangegeven alwaar 30% belasting over is verschuldigd.  Na lange en zware druk uit te oefenen, is vanaf 2017 hier enige fiscale verlichting in gekomen. De overheid gaat er overigens vanuit dat, hoe hoger het (belastbaar) vermogen is, hoe méér er wordt belegd (en dus niet gespaard).

Over de eerste € 30.000 (in 2017 € 25.000) wordt er geen vermogen belast. Als er wordt belegd in door de overheid erkende fondsen/groenprojecten, bestaat er een extra vrijstelling van € 57.845 (in 2017 € 57.385) alsmede 0,7% heffingskorting in box 1. Voor 2018 gaat de overheid uit van een verondersteld rendement op sparen van 0,36% (i.p.v. de oude 4% t/m 2016) en op beleggen van 5,38% (i.p.v. de oude 4% t/m 2016).

vermogen2

 

De in de rechterkolom tussen haakjes geplaatste percentages betreft de nieuwe belastingdruk op (belastbaar) vermogen.

Veel sterkte met de nieuwe vermogens-omgangregeling.

Wim Onderdelinden