Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Know your customer

Ja, ja, het is echt waar: na de crisis is er een bekende (schippers)bank opgestaan die “het kennen van de klant” centraal gaat stellen.

Een door mij ontvangen mail werd ondertekend met “know your customer center, afdeling noord”.
In bovengenoemde mail (gericht aan een klant die 20 jaar bij deze bank bankiert) stond ook: “de bankier is verplicht om inzicht te krijgen in haar relaties en hun geldstromen”.
U denkt vast dat ik een grap maak maar het is echt zo ……

Dit gebeurt in een tijd dat vaste schippers-bank-filialen worden opgeheven vanwege de stevig doorgaande digitalisering. Vaste contactpersonen/accountmanagersfuncties worden opgeheven. Verwezen wordt naar MKB-hulpdesk-medewerkers. Gelukkig geldt dit nog niet voor alle schippersbanken maar de toon is sinds 1 juli gezet en er zullen meer voorbeelden volgen.

Verbinden, in de nabijheid verkeren, meekijken/denken, aanspreekpunt zijn, allemaal kreten die bij de banken van toepassing waren en zijn. Vervolgens in een tijdperk van verdwijnende accountmanagers een nieuw “know your customer center” openen, is wel heel schrijnend. We zullen het er mee moeten doen. In een tijd waarin (grote) binnenvaartinvesteringen weer toenemen, wordt ook de financieringsbehoefte weer groter. Juist dan is het kennen van de klant van eminent belang.

Overigens zullen we er rekening mee moeten houden dat de rente beetje bij beetje zal aantrekken. Achtergronden:
- het in 2017 ingezette beleid van de FED (verhoging van de rente)
- in januari 2018 zal het opkoopprogramma van Mario Draghi (president van de ECB) halveren, vermoedelijk medio 2018 zelfs worden stopgezet

Bovenstaande is van belang voor ondernemers wiens rente-expiratiedatum binnenkort vervalt. Er zal dan een nieuwe vaste termijn moeten worden gekozen. Overigens gaat het al weer geruime tijd over de vraag hoe hoog die nieuwe rentetarieven moeten zijn.
Vanwege de gerealiseerde (inhaal)aflossingen, financiële resultaten, de voor velen achter ons liggende crisis en vanwege het ECB-beleid zouden de gemiddelde geoffreerde percentages (veel) lager moeten zijn.

De bank zal na de SWAP-debacles (derivaten-problematiek) het vertrouwen moeten herwinnen. Met volle stroppenpotten , forse winstmarges en het kennen van de klanten moet dit toch gaan lukken…..

Wim Onderdelinden