Gewenning

In onze bijdrage van vorige maand hebben wij de binnenvaart belicht onder de aanhef "méér perspectief". Als vervolg daarop leggen wij de automatische link naar de, voor velen, niet zo prettig ervaren gevolgen namelijk de bijbehorende belastingverplichtingen.
Vele binnenschippers kennen sinds 2009 het fenomeen "belasting betalen" niet meer. De (gemiddelde) resultaten waren tot en met 2013 helaas zodanig laag dat er niet of nauwelijks inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting was verschuldigd. Dit had natuurlijk ook te maken met de bestaande fiscaliteiten. Dat zijn ondernemersaftrekposten die van toepassing waren en zijn. Deze (relatief forse) bedragen worden van de winst uit onderneming afgetrokken. Hierbij valt o.a. te denken aan zelfstandigenaftrek en de M.K.B.-vrijstelling. Daarna ontstaat het "belastbaar inkomen". Over dit bedrag worden de reguliere belastingtarieven berekend.


Vanaf 2014 zijn de (gemiddelde) resultaten echter relatief fors hoger (zie ons artikel vorige maand). Dit betekent dat er weer stevig in de buidel moet worden getast om de minister van financiën tevreden te stellen. Kortom, de vraag luidt of er voor is gereserveerd. Of is het geld gaan zitten in aflossingen, cash-sweeps (noodzakelijke/verplichte extra aflossingen), (noodzakelijke) investeringen, (achterstallig) onderhoud of noem maar op. Schippers moeten weer in het belastingritme komen (waar ze dus niet in zaten/zitten): ieder jaar een realistische voorlopige aanslag en later, na het gereed komen van de jaarrekening, de definitieve aanslag. Dit "ritme" kan worden beïnvloed/bespoedigd door zelf tijdige en voldoende voorlopige aanslagen aan te vragen waardoor de "gewenning" weer op gang komt (natuurlijk zegt u: aan belasting betalen zal ik nooit wennen.....).
Al het bovenstaande is natuurlijk gericht op de hoop (en de verwachting!?) dat de lijn van 2014 in de komende jaren doorzet.

Het gaat, zoals altijd, om de factoren vrachtprijs, gasolieprijs en renteniveau. Als deze alle drie op verantwoord niveau komen/blijven, zal de belastingdienst weer in het leven van de binnenschipper terugkeren. Of dat uw leven verrijkt, mag u zelf invullen....

Wim Onderdelinden