Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Vertrouwen in de toekomst

Na het regelmatig ( en bewust) lekken van de onderhandelingsresultaten van de 4 regeringspartijen volgen hieronder enkele relevante onderdelen van het nieuwe regeerakkoord:

 • de 4 belastingschijven worden vervangen door 2: 36,93% en 49,5% (deze laatste vanaf een inkomen van € 68.800)
 • kortingen die worden toegepast op de verschuldigde inkomstenbelasting worden verhoogd met € 350 (algemene heffingskorting) en €365 (arbeidskorting)
 • afbouw hypotheekrente-aftrek (vanaf 2020) in 4 jaarlijkse stappen van 3% (tot het nieuwe basistarief van 36,93%)
 • verlaging van het eigenwoningforfait met 0,15% per 2020
 • zelfstandigenaftrek alleen nog gekoppeld aan nieuwe basistarief van 36,93% (afbouw vanaf 2020 in 4 jaarlijkse stappen)
 • afbouw van de “aflosboete op huis” in 30 jaarlijkse stappen. Huidige regeling is dat er geen eigenwoningforfait aan de orde is indien de hypotheek is afgelost
 • vrijstelling box 3 vermogen: wordt met €5.000 verhoogd tot €30.000
 • verlaging, in stapjes, van de Vpb-tarieven: van 20 naar 16% en van 25 naar 21%, afhankelijk van hoogte winst (€ 200.000 of minder)
 • verhoging van lage Btw-tarief van 6% naar 9%
 • verhoging box 2-belasting vanaf 2020 (is belasting op “aanmerkelijk belang”
 • nieuwe, duidelijkere fiscale regelingen voor ZZP’ers

Ik heb mij beperkt tot fiscale en financiële gevolgen van het regeerakkoord.
Alle overige zaken (veiligheid, klimaat, immigratie e.d.) worden in de pers uiteraard breed uitgemeten.

“Vertrouwen in de toekomst” is het motto van het akkoord.
Aan u te bepalen of u daar een gevoel bij hebt/krijgt.

Wim Onderdelinden