Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

De digitale wereld

De digitale wereld gaat zienderogen gepaard met ook een veranderende dienstverlening. De hele organisatie van het eigen bedrijf verandert zelf ook. De meerdere eigen softwareprogramma’s zijn daar getuigen van. Door het gebruik ervan gaan we steeds meer de meerwaarde ervan ontdekken.

Zeker, we zien nog steeds grote verschillen waardoor er verschillende snelheden zijn te ontdekken binnen ogenschijnlijk vergelijkbare ondernemingen. Overigens, kop- en meelopers zijn van alle tijden. Achterblijvers ook. Onlangs zei een vrij “grote” ondernemer nog tegen mij: “uiteindelijk ben ik een hobbyist….”.

Eerlijk, zeker, met hobbyisme kun je ook ver komen. Toch moet het een uitdaging zijn/worden om ook daarin stappen te maken en de meerwaarde daarvan in te (gaan) zien.

De digitale wereld “slaat” ook hard toe in de bankenwereld met vele ontslagen tot gevolg. Gesprekken met (vaste) accountmanagers worden steeds minder en anders, niet alleen door de verminderde bankmogelijkheden. “Op afstand” worden bankzaken gedaan en dan heb ik het uiteraard niet over het betalingsverkeer, dat is al heel lang op afstand en goed geregeld. Ook overige zaken als financieringsaanvragen en verlengingen van leningen zitten “in de verandering”. Het digitale bankprogramma moet worden doorlopen om de wensen e.d. duidelijk te maken. Vaste accountmanagers gaan steeds vaker ontbreken, uitzonderingen (gelukkig) daargelaten.

Hoe dat zich in de (nabije) toekomst gaat ontwikkelen (zeker bij ingewikkelde/zware aanvragen) is nog onduidelijk, ook voor de accountmanager zelve.
Het is de natuur, waar we allemaal onderdeel van zijn, die deze “vooruitgang” bepaalt en beïnvloedt.

Positief blijft: de binnenvaart is “op afstand” de beste vervoersmodaliteit.