Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Financiering binnenvaart

Als je aan de binnenvaartbanken vraagt om iets op papier te zetten (“wij verzoeken u op maximaal 1 A4 te vermelden hoe u aankijkt tegen de financierings(on)mogelijkheden van 2017 en verder (o.a. uitgangspunten, criteria, maxima e.d.)”, blijkt dat nogal ingewikkeld.

De reacties variëren van niet tot laat en summier. Laten we het er maar op houden dat er politieke overwegingen kunnen zijn om in deze fase niet voorop te lopen met zwart op wit geformuleerd beleid. Of, zoals een bank zei, “het is niet gebruikelijk dat wij beleidslijnen extern communiceren”.

Onderstaand een aantal “losgeweekte” beleidsaspecten:

- de noodzakelijke eigen inbreng bedraagt 30 á 40 % .

 • Wat (zwaar) meeweegt zijn de kwaliteiten en professionaliteit van de ondernemers, strategische samenwerking met marktpartijen, historische performances, de business case en de prognose.
 • Indien het schip ouder is dan 50 jaar, is 50 tot 60 % eigen vermogen nodig

- het “maatwerk” wordt mede bepaald door:

 • zie boven
 • kwaliteit, courantheid van het schip (nú en later)
 • bouwjaar, tonnage, taxatiewaarde/verslag, certificaten
 • inzicht in worst-case scenario’s

- looptijd/aflosschema:

 • deze bedraagt max. 15 jaar en is afhankelijk van de resterende economische levensduur

- de afstand tot de vaste accountmanager van de bank blijft van groot belang maar is aan het schuiven

- de in de afgelopen crisisjaren genoemde ondergrens (€ 250.000) wordt nu door alle drie de banken gemeden en is nu minder hard dan een paar jaar geleden

 • door het veranderende banken-beleid zijn de alternatieven heel concreet aan de orde:
 • Binnenvaart Kredietunie Nederland (BKN)
 • Crowdfund-platforms

Uitgangspunten: - zelfde ondernemingsplan

 • hogere rente
 • kortere looptijd
 • minder benodigd eigen vermogen

- SWAP/derivaten-financiering.

 • In de loop van 2017 zal door de banken worden gerapporteerd hoeveel de (belaste) compensatie zal bedragen en hoe die zal worden aangewend.
  Huidige deskundigen-berekeningen geven aan dat het om substantiële bedragen zal gaan.......

Algemeen
President Draghi (ECB) heeft begin mei weer eens zijn onveranderde visie herhaald:

 • in de eurozone blijft de rente onveranderd laag
 • banken kunnen gratis geld lenen bij de ECB (“geld moet rollen”)
 • banken betalen 0,4% als ze geld stallen bij de ECB
 • inflatie moet op peil blijven/komen
 • opkopen van miljarden (60 miljard per maand) aan schuldpapier/obligaties bij financiële instellingen

Door dit beleid blijven spaarders en pensioenfondsen in de problemen (daling koopkracht en problemen m.b.t. latente pensioenverplichtingen).
Verhoging rentetarieven: de ECB spreekt over “pas geruime tijd na medio 2018 ........”.

Laten we maar positief eindigen: als (!) we geld krijgen voor onze binnenvaart-bedrijfsinvesteringen, kost het tot nader order in ieder geval niet veel.

Stichting Abri, Wim Onderdelinden