Voorlichtingsmiddag over het levenstestament

 

Aan alle aangeslotenen van Stichting Abri
Onderstaand een bericht over het "Levenstestament" van een bekende notaris waar Abri mee samenwerkt.

Zie onderaan: dit is een uitnodiging (maandag 15 juni!) voor u allen.

Uw cliënten willen in toenemende mate van alles regelen voor het geval zij wilsonbekwaam worden ten gevolge van een zwaar ongeluk, ernstige ziekte of dementie. De wettelijke beschermingsmaatregelen mentorschap, meerderjarigenbewind en curatele schieten namelijk soms tekort. Dat is de reden dat er gezocht is naar een manier om hun wensen vast te leggen voordat de wilsonbekwaamheid intreedt. Het levenstestament voorziet in die mogelijkheid door vertrouwenspersonen te benoemen en volmachten te geven op onder meer medisch gebied, gebied van vermogensbeheer en met betrekking tot de continuïteit van hun onderneming.

Tijdens de Studiemiddag Levenstestament wordt onder andere aandacht geschonken aan de volgende vragen:

  • Hoe ziet een levenstestament eruit en wat kan daarin nog meer geregeld worden?
  • Wat is de rol van de adviseur en de notaris?
  • Hoe weten familieleden dat er een levenstestament of volmacht aanwezig is?
  • Wat is het nut van een levenstestament met betrekking tot goederen in het buitenland (bijvoorbeeld het tweede huisje in Frankrijk)?
  • Wat kan je regelen in een ondernemersvolmacht?
  • Hoe staan rechters en medici tegenover het levenstestament?
  • Kan een gevolmachtigde schenkingen aan (klein)kinderen of derden doen? Kan iemand anders voor uw cliënt een euthanasie- of niet-behandelverklaring eisen? En hoe zit het met een behandelgebod? Hoe werken zorgvolmachten in de praktijk?


Op 15 juni a.s. organiseren wij voor 'de gewone man' een voorlichtingsmiddag over het levenstestament.

Relaties van de Abri nodigen wij van harte uit zich hier aan te melden voor deze voorlichtingsmiddag.
Locatie: Lommerrijk, Straatweg 99, 3054 AB Rotterdam.