Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Voorlopige aanslag 2017

De belastingdienst heeft aan bijna 229.000 belastingplichtigen een voorlopige aanslag 2017 opgelegd, zonder dat deze belastingplichtigen zelf om een aanslag gevraagd hebben. Dit schrijft staatssecretaris Wiebes naar aanleiding van kamervragen over de voorlopige aanslagen 2017.

Het grootste deel van deze aanslagen is opgelegd aan belastingplichtigen die loon uit meerdere dienstbetrekkingen ontvangen of een uitkering van meerdere uitkeringsinstanties. In dat geval is de kans groot dat de ingehouden loonheffing te weinig is en dat op aangifte belasting moet worden bijbetaald.

Ook belastingplichtigen met inkomen in box 3 krijgen vanaf 2017 eerder een voorlopige aanslag opgelegd. Door het eerder opleggen van aanslagen probeert de belastingdienst de belastingplichtigen aan te moedigen om de verschuldigde belasting al in de loop van het jaar te betalen.

Voorlopige aanslagen 2017 kunnen worden betaald in gelijke maandelijkse termijnen. De laatste termmijn moet uiterlijk 31 december 2017 op de rekening van de belastingdienst staan. Gelet op de belastingrente voor de inkomstenbelasting van 4% is het eerder betalen van de belasting niet onverstandig.