Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Eigen bijdrage verpleegzorg op de helling?

Sinds 2013 moeten hulpbehoevende ouderen die worden verzorgd en verpleegd in een instelling, een eigen bijdrage betalen die gebaseerd is op hun inkomsten én hun vermogen.
De leidraad voor de berekening van dit vermogen is hetgeen jaarlijks in box 3 moet worden aangegeven. Bij opname in een dergelijke instelling wordt teruggegrepen op inkomen én vermogen van 2 jaar daarvóór.
Dit houdt o.a. in dat mutaties op dit vermogen (opeten, schenken e.d.) tijdig moeten worden ingezet om de eigen bijdrage, die kan oplopen tot maar liefst ruim € 2.300,-- per maand, terug te brengen naar een lager niveau.

Een eventuele eigen woning gaat pas meespelen (bij de bepaling van het vermogen) wanneer het verkocht is.
Het goede nieuws is dat een groot deel van de politiek nu vindt dat er sprake is van onrechtvaardige gevolgen en uitwerkingen van onderhavige regeling. Een Kamermeerderheid wil één en ander aanpassen. De verkiezingen van 15 maart 2017 zijn dus ook vanwege bovenstaande van groot belang.
Voorbeeld: bij een vermogen van € 100.000,-- is men na 10 jaar al de helft kwijt als gevolg van de huidige regeling.

Als de reparatiewetgeving doorgaat, spreken we over een kostenpost van 156 miljoen euro. Overigens een “peulenschil” vergeleken met de miljarden waarmee de politieke partijen strooien in deze verkiezing(s)st(r)ijd.
Bij de ouderenorganisatie ANBO regent het vanaf het begin al klachten. In de praktijk gaat men (of de verantwoordelijke familie) pas rekenen en klagen als het moment dáár is en niet meer tijdig kan ingrijpen.  Er zijn notariskantoren die “roadshows” organiseren om de problemen en gevolgen in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen.

Het zou natuurlijk fijn zijn als de volgende Tweede Kamer wederom een meerderheid heeft om de reparatie daadwerkelijk te realiseren.

Stichting Abri
Wim Onderdelinden