Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Die vermaledijde box 3-belasting

Al vele jaren een onderwerp dat méér dan in de belangstelling staat. En wel op een negatieve manier.

Vanaf de herziening van het belastingstelsel in 2001 moet in de belastingaangifte een rendement op vermogen worden aangegeven van 4%.
De wetgever dacht toen dat dit een redelijk meer-jaren-gemiddelde zou zijn: de ene keer aan de goede kant van de streep, de andere keer weer een andere realiteit.
Achtergrond was vereenvoudiging van de fiscale regels: niet een opsomming van de echt gerealiseerde rendementen maar van een vast percentage (4%). Te belasten tegen een tarief van 30%. Ook toen, vanaf 2001, was er veel ruis op de lijn. Toch verstoorde dit en werd dit systeem algemeen aanvaard.

Echter totdat de rendementen terugliepen en de spaarrentes geleidelijk gingen dalen tot uiteindelijk het huidige niveau van circa 0,2%. In de afgelopen jaren werd de oppositie tegen dit, als zeer onrechtvaardig ervaren, systeem steeds heviger.
De regering kondigde aan hierover met eventuele wijzigingsvoorstellen te komen. Zoals we vorig jaar nog dachten dat er dan rekening zou worden met die, in de praktijk, veel te hoge 4% (fictief rendement).

De nieuwe tarieven zijn inmiddels bekend

Tabel berekening voordeel uit vermogen vanaf 2017
Schijf Uw (deel van de) grondslag sparen en beleggen Percentage 1,63% Percentage
1 Tot € 75.000 67% 33%
2 Vanaf € 75.000 tot € 975.000 21% 79%
3 Vanaf € 975.000 0% 100%

Schijf 1 = (67% van 1,63%) + 33% van 5,39%) = 2,8687%
Schijf 2 = (21% van 1,63%) + 79% van 5,39%) = 4,6004%
Schijf 3 = 5,39%

Slogan: leuker kunnen we het niet maken. Makkelijker wel, maar dat doen we lekker niet…..

Aspecten:
- over de eerste € 25.000 vermogen is geen box 3-belasting verschuldigd
(dat was ruim € 21.000)
- belastbare vermogens van boven de € 100.000 worden in het nieuwe systeem zwaarder (!) belast t.o.v. de periode t/m 2016
- let wel: het gaat om vermogen dat niet in de zakelijke ondernemingsbalans is opgenomen

Boven de € 100.000 dus 2x slikken:
- veel hogere box 3-belasting dan voorheen
- een spaarrendement van circa 0,2%

Wij laten het aan de lezer over hoe deze wijzigingen worden ervaren……..

Wim Onderdelinden