Compensatie voor transitievergoeding na twee jaar ziekte

U weet waarschijnlijk wel dat een werkgever een zieke werknemer gedurende 104 weken moet doorbetalen bij ziekte. Als een werknemer na deze periode nog ziek is, kan de werknemer ontslagen worden waarna de ex-werknemer recht heeft op een uitkering. Probleem is dat de werkgever in dat geval ook een transitievergoeding verschuldigd is. Werkgevers ervaren dit terecht als onredelijk.

De politiek heeft dit onderkend en is met een wetsvoorstel gekomen om werkgevers hiervoor te compenseren. Voordat de regeling een feit is, moet nog een lange weg worden afgelegd. De ministerraad heeft ingestemd nu met het wetsvoorstel. Hierna moet het voorstel ter beoordeling worden voorgelegd aan de Raad van State. Vervolgens is nog goedkeuring vereist door de Eerste en Tweede Kamer. De wet treedt op zijn vroegst per 1 januari 2018 in werking. In het wetsvoorstel is opgenomen dat compensatie met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 kan worden toegekend.