Opening kantoor

Gelet op de richtlijnen van het RIVM werken veel van onze medewerkers thuis.

Op werkdagen is er altijd iemand op ons kantoor aanwezig van 08.30 tot 15.30.
Indien u uw boekhouding of andere bescheiden wilt komen brengen dan kan dat binnen deze tijden.

Telefonisch en per mail zijn we ook gewoon bereikbaar.

Spaarders

Een al jaren slepende kwestie gaat vanaf 2017 een wending krijgen.

Heel Nederland klaagt (terecht) over de heel laag geworden spaarrente. Eigenlijk is ‘ie zo ongeveer teruggebracht naar nul. In de achter ons liggende crisisjaren is de spaarrente geleidelijk maar zeker, teruggebracht naar circa 0,2 %. Hoe lang zal het nog duren voordat een beheervergoeding moet worden betaald (!) omdat de bank op uw geld past ……..

Bovengenoemd probleem wordt nog groter als wordt bedacht dat er ook nog een soort vermogensbelasting moet worden betaald, de zogenaamde box 3-belasting.
De overheid gaat er vanuit dat u maar liefst 4% (!) rendement maakt over uw vermogen. Dat wordt dan vervolgens belast met 30% box 3-belasting. Over de eerste circa 25.000 euro vermogen is bovenstaande niet verschuldigd. Vanwege bovengenoemde onrechtvaardigheid wordt er al jaren in Den Haag gesproken over aanpassing van dit systeem.

Het komt nu van links, rechts en van voren en achteren als u kijkt naar de nieuwe tabel (2017):

  • 0 – 75.000 : 2,9 % rendement (was 4%)
  • 75.000 – 975.000 : 4,7 % rendement (was 4%)
  • 975.000 en meer : 5,5 % rendement (was 4 %)

Probleem is dus verlegd naar de zogenaamde “rijkeren”.

Oplossingen:
- geld “opeten”
- schenken

Als dat niet geschiedt, moet er blijvend forse box 3-belasting worden betaald en zijn forse eigen zorgbijdragen verschuldigd indien (ooit) verpleging aan de orde komt. Hoogte van inkomen en vermogen is dan bepalend voor de hoogte van de eigen zorgbijdragen …… Omdat 2 jaar wordt terug gekeken naar inkomens en vermogens is tijdig ingrijpen aan de orde.

Dit is uiteraard een gevoelig onderwerp. Iedereen moet dit dan ook vooral vanuit eigen (ethische) hoek en visie belichten.

Wim Onderdelinden